Υπερηχογραφική εκτίμηση 


Υπερηχογραφική εκτίμηση των μεταβολών που υφίσταται ο αριστερός κόλπος σε υπερτασικούς ασθενείς με και χωρίς υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. 11° Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης .(5-7/03/2009)

Yπερηχογραφική μελέτη


Υπερηχογραφικήμελέτη της διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε υπερτασικούς με και χωρίς υπερτροφία αυτής. 14ο Πανελλήνιο συνέδριο εσωτερικής παθολογίας, 2008

Pub med:


Circulating levels of TNF-like cytokine 1A correlate with reflected waves and atherosclerosis extent and may predict cardiac death in patients with stable coronary artery disease. Cytokine. 2015 Mar;72(1):102-4. doi: 10.1016/j.cyto.2014.12.016. Epub 2015 Jan 3.

Pub med:


Pre-treatment with simvastatin prevents the induction of diet-induced atherosclerosis in a rabbit model. Spandidos 20/09/2016

 

Προθεραπεία Σιμβαστατίνη 


Η προθεραπεία με Σιμβαστατίνη προλαμβάνει τη δημιουργία αθηρωματικών βλαβών. Ένα πειραματικό μοντέλο σε κονίκλους. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. 9 -12 Νοεμβρίου 2016

Pub med:


Distal Versus Traditional Radial Approach for Coronary Angiography. Cardiovasc Revasc Med. 2019 Aug;20(8):678-680. doi: 10.1016/j.carrev.2018.09.018. Epub 2018 Oct 2.

 

Pub med:


Distal radial access: a review article. Cardiovasc Revasc Med. 2019 Jun 8. pii: S1553-8389(19)30336-7. doi: 10.1016/j.carrev.2019.06.003.Review.

 

Pub med:


Single Sheath for Dual Injection Prior to CTO Intervention. J Invasive Cardiol. 2019 Dec;31(12):E394.