Ιατρικές υπηρεσίες Ιατρείου

Κλινική εξέταση, εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Triplexκαρδιάς

φορητός υπέρηχος καρδιάς (triplex)

Holterρυθμού (24h, 48h, 7d καταγραφή)

Έλεγχος βηματοδότη

Holter πίεσης

Πλήρης προαθλητικός έλεγχος (βεβαίωση άθλησης και εξιδεικευμένα  πακέτα ελέγχου για αθλητικές ομάδες, συλλόγους, ακαδημίες)

Συνταγογράφηση