Οξέα ισχαιμικά σύνδρομα: Αποτελούν χρήσιμο κλινικό όρο που περιλαμβάνει σύνδρομα που οφείλονται σε οξεία ισχαιμία του μυοκαρδίου όπως: ασταθής στηθάγχη, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος και αιφνίδιος καρδιακός θάνατος.

Η διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου στηρίζεται και επιβεβαιώνεται με τη παρουσία ή/όχι του θωρακικού άλγους, το παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα και την αύξηση δεικτών μυοκαρδιακής νέκρωσης στο περιφερικό αίμα των ασθενών.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες επιπλοκές ή/και θάνατοι από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου συμβαίνουν κατά τη πρώτη- δεύτερη ώρα από την εκδήλωσή του. Πολύ σημαντική λοιπόν η έγκαιρη διάγνωση.

Η θεραπεία εκλογής μετά από την εκδήλωση ενός οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου απαιτεί, γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση της αιματικής ροής εντός του προσβαλλόμενου στεφανιαίου αγγείου με αγγειοπλαστική.