Καρδιακή Ανεπάρκεια

 

Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί σύνδρομο,  στο οποίο ο καρδιακός μυς αδυνατεί να εξωθήσει την απαιτούμενη ποσότητα αίματος προς τους ιστούς ώστε να καλύψει τις μεταβολικές τους ανάγκες. Το κλινικό αυτό σύνδρομο μπορεί να οφείλεται σε νόσο του μυοκαρδίου, του περικαρδίου, του ενδοκαρδίου ή των μεγάλων αγγείων.

Το θεραπευτικό πλάνο της καρδιακής ανεπάρκειας απαιτεί σημαντική εξειδίκευση, καθώς οι θεραπευτικές δυνατότητες έχουν  θεαματικά αυξηθεί, τόσο με την εφαρμογή νεότερων φαρμάκων, όσο και επεμβατικών πράξεων. (ICDs, CRT-P, CRT-D κα).